Temma/Minamimorimachi/Temmabashi

Taiwan Tanpao Osaka Tengo branch

Taiwan Tanpao is a Taiwanese xiaolong tangbao shop, specializing in soup dumplings and steamed dumplings.

Eat,Chinese cuisine   Temma/Minamimorimachi/Temmabashi Area


Details

Temma Sanchoku Ichiba

Why not visit Temma Sanchoku Ichiba if you want to enjoy fresh seafood in the Temma area.

Eat,Izakaya (Japanese-style casual restaurant),Japanese cuisine (Washoku)   Temma/Minamimorimachi/Temmabashi Area


Details

1