Chinese cuisine

Taiwan Tanpao Osaka Tengo branch

Taiwan Tanpao is a Taiwanese xiaolong tangbao shop, specializing in soup dumplings and steamed dumplings.

Eat,Chinese cuisine   Temma/Minamimorimachi/Temmabashi Area


Details

1